"BIASAKAN YANG BETUL , BETULKAN YANG BIASA"

Saturday, February 2, 2013

Membina Perenggan

1.Setiap karangan mesti mempunyai pendahuluan,isi penting dan penutup.
2.Perenggan pendahuluan dan penutup terdiri daripada satu perenggan sahaja.
3.Perenggan isi terdiri daripada beberapa perenggan mengikut kesesuaian jumlah perkataan diperlukan.
4.Setiap perenggan mesti mengandungi ayat yang menerangkan isi utama dan diperluas dengan isi sampingan
   serta contoh sebagai bukti untuk memperkuat huraian.
5.Setiap perenggan isi mesti mempunyai perkaitan/pertalian isi yang dihubungkan melalui penggunaan 
   penanda wacana.

No comments:

Post a Comment